Geneesmiddelverspilling in het ziekenhuis

Waarom wordt er zo veel weggegooid en hoe kan het minder?

Een aanzienlijk deel van de geneesmiddelen die de ziekenhuisapotheek verstrekt, komt ongebruikt retour en wordt vervolgens weggegooid. Dat is zonde: vanwege de kosten, maar vooral ook vanwege de impact op het milieu. Hoe kunnen we deze verspilling tegengaan?

SAMENVATTING

Geneesmiddelen zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de totale CO2-voetafdruk van de zorg. Jaarlijks wordt voor ten minste 100 miljoen euro aan medicatie die wordt versterkt in de eerste lijn, weggegooid; cijfers over geneesmiddelverspilling in ziekenhuizen zijn nog nauwelijks beschikbaar. Behalve dat het onnodige kosten met zich meebrengt, heeft het weggooien van ongebruikte medicatie ook een enorme impact op het milieu. Wij hebben in kaart gebracht hoeveel medicatie in ons ziekenhuis wordt weggegooid met als doel om de oorzaken hiervan te achterhalen en geneesmiddelverspilling te verminderen.

De inrichting van het huidige distributieproces is primair gebaseerd op kwaliteits- en financiële overwegingen. Impact op de omgeving (‘planetary health’) is hierin echter nog niet meegenomen. Gezien het grote aandeel van goedkopere middelen in de totale geneesmiddelverspilling en de milieu-impact daarvan is het van belang om het duurzaamheidsaspect ook mee te wegen. Om dat te kunnen realiseren moet goede, inzichtelijke informatie over de milieueffecten van geneesmiddelen beschikbaar komen.

Lees hier het gehele Artikel